อุปกรณ์เสริม ACESSORIES

อุปกรณ์เสริม IP Camera

ขาตั้งกล้องวงจรปิด อุปกรณ์เพื่อเพิ่มความสามารถต่างๆของตัวกล้องทั้งระยะมุมมองและอื่นๆ กล่องครอบกล้องวงจรปิด เพื่อการปกป้องกล้องที่คุณรักและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกล้อง  อุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับกล่องวงจรปิดและเึครื่องบันทึกภาพต่างๆ

อุปกรณ์เสริม ACESSORIES

เลือก FlexWATCH

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบใหญ่

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเมืองใหญ่
ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่
ระบบตรวจความปลอดภัยด้านจราจร
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน