เครื่องบันทึกวีดีโอ NVR

เครื่องบันทึกภาพ IP รุ่น FWR303-00N Network Video Server Recorder

เครื่องบันทึกวีดีโอ NVR

บันทึกภาพลงฮาร์ดดิสก์ผ่านระบบ LAN เครื่องประเภทนี้จะใช้งานร่วมกับกล้อง IP camera ภาพที่ได้จากการบันทึกจะความชัดสูง ซึ่งในอนาคตเทคโนโลยีทางด้าน Network IP จะมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นระบบดิจิตอล มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและดีขึ้นอย่างต่อเนื่องการส่งข้อมูลผ่านระบบ Network จะมีความเร็วสูงขึ้น

เลือก FlexWATCH

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบใหญ่

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเมืองใหญ่
ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่
ระบบตรวจความปลอดภัยด้านจราจร
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน